Real Money-overførselsbehandling og valutaveksling

Brugeren accepterer følgende:

  1. Vi vil i rimelig grad bestræbe os på at sikre, at indbetalinger og udbetalinger behandles rettidigt. Vi garanterer ikke for den tid, som behandlingen kræver. Vi kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelser i banknettet, fejl forårsaget af behandlerne eller andre handlinger foretaget af andre parter involveret i overførselsprocessen, som kan medføre forsinket behandling, nødvendiggøre ny behandling, tilbageførsel af transaktioner eller beslaglæggelse eller indefrysning af midler. Vi kan heller ikke drages til ansvar for konkrete eller indirekte skade, hvis der fremsættes krav efter forsinkelse eller beslaglæggelse.

  2. Vi er ikke ansvarlige for konkret eller indirekte skade, hvis der fremsættes krav efter forsinkelse eller tab som følge af ugyldig, mangelfuld eller fejlagtig finansiel eller personlig data oplyst af brugeren i forbindelse med dennes anmodning om indbetaling eller udbetaling.

  3. Som del af vores licensaftale og i overensstemmelse med lovgivning til forebyggelse af pengehvidvaskning skal Brugerne være opmærksomme på, at de kan blive bedt om at vise personlig dokumentation (såsom ID udstedt af myndighederne, kontoudtog eller forbrugsregninger) ved anmodning om at få deres indbetaling eller udbetaling behandlet. På den måde kan vi beskytte Brugerne og forhindre, at vores platform bliver brugt som mellemled i pengehvidvask eller svindel.

  4. Annullerede eller afviste udbetalinger refunderes til din konto i den valuta, der blev debiteret din Stars-konto med din oprindelige anmodning om udbetaling, før valutakonvertering fandt sted.

  5. Returnerede indbetalinger debiteres i den valuta, der blev anvendt på din Stars-konto med din originale anmodning om indbetaling, efter valutakonvertering fandt sted.

  6. Vi er ikke et vekselkontor. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab forårsaget af ændrede valutakurser.

  7. Vores valutakurser opdateret løbende hver dag, og det er brugerens ansvar at kontrollere de gældende kurser i vores Bank inden transaktioner, der involverer konvertering af valuta. For indbetaling og udbetalinger i de fleste valutaer tillægger vi en margin til mid-market-vekselkursen oplyst af XE (Source XE). XE's brugervilkår.

  8. Hvis indbetalingsmetoden ikke er øjeblikkelig, vil valutakursen som beskrevet herover i paragraf 7 anvendes, når vi modtager bekræftelse på indbetalingen fra vores betalingsbehandler.

Real Money FAQ

Chip Stack

Find svarene på alle dine spørgsmål om real money-overførsler og udbetalinger på PokerStars.