Fortrolighedspolitik for PokerStars

Persondataforordningen

Du kan få oplysninger om persondataforordningen (GDPR), og hvordan den kan påvirke dig, ved at se de ofte stillede spørgsmål.

Den dataansvarlige. I forbindelse med denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitik") er den dataansvarlige (dvs. det selskab, der er ansvarlig for at indsamle, lagre og bruge dine personlige oplysninger) REEL Denmark Limited ("REEL Denmark"), der kan kontaktes på adressen Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ eller gennem kundeservice. Når vi skriver "PokerStars", "PokerStars Casino", "PokerStars Sports", "vi" eller "os" i Fortrolighedspolitikken, refererer vi til denne virksomhed. Når der refereres til "Gruppe", betyder det REEL Denmark sammen med alle datterselskaber og holdingselskaber ejet af REEL Denmark samt datterselskaber ejet af disse holdingselskaber samt alle selskaber tilknyttet virksomhedsgruppen kendt som The Stars Group.

Vores bestræbelser på at beskytte spillernes privatliv. Vi ejer og driver hjemmesiderne på www.pokerstars.dk, www.pokerstarscasino.dk og www.pokerstarssports.dk (herefter omtalt som "Sites"). Vi bestræber os på at sikre fortroligheden af de personlige oplysninger, som vi indsamler, ved hjælp af den bedste teknologi og de bedste procedurer for beskyttelse af oplysninger, der alle overholder EU's standarder for databeskyttelse og kravene fra regulerende spillemyndigheder.

Formålet med denne Fortrolighedspolitik. Formålet med denne Fortrolighedspolitik er at gøre dig i stand til at forstå, hvordan vi indsamler, gemmer, benytter og sikrer dine personlige oplysninger, og forklare dine rettigheder med hensyn til disse gemte oplysninger og brugen af dem.

Vores juridiske forpligtelser. Vi vil overholde betingelserne i gældende databeskyttelseslovgivning for den relevante licens, du bruger til at få adgang til og benytte vores Tjeneste (herunder især persondataforordningen (EU) nr. 2016/679 om beskyttelsen af fysiske personer i forhold til behandlingen af persondata og denne datas frie bevægelse ("GDPR") og alle andre gyldige og gældende love, som hver især kan ændres fra tid til anden (samlet omtales GDPR og alle sådanne love heri som "Gældende lovgivning"), når vi behandler dine persondata. Dine personlige oplysninger kan også blive behandlet af os eller overført af os til andre medlemmer af vores gruppe af virksomheder, vores partnere, agenter eller tredjeparter, der leverer tjenesteydelser til os, i retskredse uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. I disse tilfælde overholder vi bestemmelserne i den Gældende lovgivning, som sikrer, at persondata kun overføres til retskredse, der opfylder de forskellige minimumskrav til databeskyttelse, der er fastsat i eller på anden måde autoriseret under Gældende lovgivning.

Hvad betyder de ord, der er skrevet med stort forbogstav? Medmindre vi giver dem en bestemt mening i denne Fortrolighedspolitik, har ord, der er skrevet med stort forbogstav, den mening, der er angivet i vores Slutbrugerlicensaftale, og som gælder i tilfælde af konflikter med denne fortrolighedspolitik.

Din accept af Fortrolighedspolitikken

 1. Accept: Ved at benytte Tjenesten accepterer du ("Brugeren" eller "du") betingelserne i denne Fortrolighedspolitik, som vi kan ændre fra tid til anden. Når du giver os dine oplysninger, spørger vi dig dog separat om, hvorvidt du ønsker at modtage kampagnekommunikation fra: (a) os og (b) tredjepartsleverandører af varer og tjenester, som vi kan dele dine oplysninger med. Ændringer: Vi forbeholder os retten til at ændre denne Fortrolighedspolitik fra tid til anden. Ændringer træder i kraft, øjeblikkeligt efter de er blevet offentliggjort på vores Sites. Derfor anbefaler vi, at du regelmæssigt går til denne Fortrolighedspolitik for at sikre dig, at du kender til den aktuelle udgave, og eventuelle ændringer, vi har foretaget.

^ Tilbage til toppen

Hvilke oplysninger, der indsamles, og til hvilket formål

 1. Registreringsoplysninger: Som en del af oprettelsen af en Brugers Stars-konto på vores Sites og for at gøre os i stand til at levere vores Tjeneste til dig, beder vi dig om at give os visse personlige oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og password, samt en attest, der viser, at du er mindst 18 år gammel eller har minimumsalderen for brugen af Tjenesten i dit hjemland, hvis den er højere end 18. Navnet, du registrerer hos os, skal være dit eget navn. Det er desuden vigtigt, at du udfylder kontodetaljerne korrekt og med nuværende oplysninger, da de bruges til at bekræfte finansielle pengeoverførsler og til de andre formål, der er beskrevet i denne Fortrolighedspolitik. Du skal give os besked om relevante ændringer i de personlige oplysninger, du har givet os, og vi kan ikke drages til ansvar for eventuelle skader, som opstår, fordi du ikke har givet os besked om ændringer i disse personlige oplysninger. Spil på mobilenhed: Hvis du ønsker at benytte Tjenesten via en Enhed (som defineret i Paragraf 16 herunder), skal du acceptere, at vi (eller tredjeparter, der arbejder på vores vegne) bruger lokationsbaserede tjenester eller andre oplysninger om styresystemer, som kan indhentes fra din Enhed, til at bestemme din geografiske lokation. Hvis du ikke ønsker at offentliggøre din lokation, kan vi ikke levere Tjenesten til dig via din Enhed. Vedvarende registrering af data: Når du bruger Tjenesten, registrerer og gemmer vi desuden visse personlige oplysninger om dig, herunder din aktivitet på vores Sites og information gemt på Enheder, du benytter, så vi kan forbedre Tjenesten, vi leverer til dig. Vi bruger også "cookies", og vores politik for "cookies" er forklaret nedenfor. Opbevaring af data: Vi opbevarer dine personlige oplysninger i så lang tid, som det er nødvendigt for at opfylde formålene i denne Fortrolighedspolitik, hvilket omfatter opbevaring af data for en periode tilbage i tiden, som kan være påkrævet af regulatoriske årsager. Vi indsamler kun de personlige oplysninger fra vores brugere, som er nødvendige for at opfylde vores formål, og vores politik for dataadministration fastsætter, at vi sletter personlige oplysninger, som vi ikke længere har brug for. Hvis du (eller vi) lukker din Stars-konto hos os (med undtagelse af selvudelukkelse), opbevarer vi dine persondata i en periode på 5 (fem) år, for at vi kan opfylde vores regulatoriske og juridiske forpligtelser og forsvare os selv mod eventuelle krav. Personlige oplysninger, der ikke bruges til at opfylde disse formål, slettes efter denne periode. Bemærk, at information om selvudelukkede konti ikke bliver slettet, og den gemmes i meget længere tid end beskrevet herover i henhold til vores juridiske forpligtelser. Formål: Vi, medlemmerne af virksomhederne i vores Gruppe og partnere og tredjeparter, som leverer tjenester til os eller til dig på vores vegne, bruger dine personlige oplysninger til at drive vores forretning og levere Tjenesten til dig. Det omfatter specifikt følgende formål (men vi forbeholder os også retten til at bruge dine personlige oplysninger til andre formål, som inden for rimelighedens grænser kan hjælpe os med levere online spilletjenester til dig):
  • til at bekræfte pengeoverførsler;
  • til at analysere din kreditrisiko og risiko for svindel og bekræfte din identitet via tredjepart, inkl. pengeinstitutioner, identifikationsbureauer og kreditvurderingsbureauer;
  • til at vurdere din spilleaktivitet for at fremme ansvarligt spil;
  • til at bekræfte, om du er registreret hos obligatoriske instanser for selvudelukkelse (som kan være gældende) med henblik på ansvarligt spil;
  • til at levere Tjenesten til dig;
  • til identificering, verificering og undersøgelse;
  • til statistisk analyse og forskning;
  • til forskning og udvikling;
  • til markedsføring, markedsundersøgelser, spørgeundersøgelser og kundeprofilering;
  • til dataanalyse;
  • til at overholde licens- og lovkrav;
  • til at udføre batchtest på dokumenter inden implementeringen af værktøjer, som er købt hos eller leveret af tredjeparter;
  • til at bekæmpe sikkerhedsrisici og svindel; og
  • til at bekræfte din geografiske lokation.

^ Tilbage til toppen

Betingelser for behandling af personlige oplysninger

 1. Betingelser: Der er en række årsager til, at vi behandler dine personlige oplysninger, og de er hver især fastsat i den relevante lovgivning for databeskyttelse.

Samtykke

Vi behandler primært dine personlige oplysninger for at kunne levere Tjenesten til dig. I enkelte tilfælde kan vi på diskret måde bede om dit samtykke til behandling af personlige oplysninger, hvorefter dine personlige oplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med dette samtykke, og du vil altid kunne trække det tilbage ved at skrive til os. Vi skal for eksempel bruge dit samtykke for at kunne sende kommunikation i forbindelse med markedsføring og kampagner til dig

Opfyldelse af kontrakt og overholdelse af juridisk forpligtelse

Vi kan også være nødt til at behandle dine personlige oplysninger for at opfylde en kontrakt (f.eks. Slutbrugerlicensaftalen, når du opretter en Stars-konto) eller for at opfylde forskellige juridiske/regulatoriske forpligtelser, herunder, men ikke begrænset til, betingelserne i vores spillelicenser og lovgivning til forebyggelse af hvidvask af penge.

Berettigede interesser

Til sidst kan vi også behandle dine personlige oplysninger i tilfælde, hvor vi vurderer, at vi (eller en tredjepart) har en berettiget interesse i dette og altid under forudsætning af, at denne behandling ikke krænker dine interesser, rettigheder eller din frihed. Eksempler på behandling af oplysninger i henhold til vores berettigede interesser omfatter: (i) tilfælde, hvor vi offentliggør dine personlige oplysninger til virksomheder i vores Gruppe efter omstrukturering eller med henblik på intern administration; (ii) tilfælde, hvor vi opdager virksomheder, som kan give dig yderligere fordele i forbindelse med vores Tjeneste, eller der kan forsyne os med værdifulde oplysninger om din brug af vores Tjeneste; (iii) registrering og opbevaring af oplysninger i forbindelse med personer, der har problemer med ansvarligt spil; (iv) behandling for at sikre, at netværk og oplysninger er beskyttet, herunder forhindre uautoriseret adgang til vores elektroniske kommunikationsnetværk; (v) beskytte sportsgrenes integritet ved at bekæmpe, rapportere og dele oplysninger angående mistænkelige spilmønstre; (vi) overholde regulatoriske og lovmæssige krav; (vii) udvikle et skræddersyet belønningsprogram til spillerne.

^ Tilbage til toppen

Deling af oplysninger, offentliggørelse og modtagere

 1. Specifik offentliggørelse af oplysninger. Vi kan offentliggøre dine personlige oplysninger som følger:
  • til alle modtagere, hvis lovgivningen eller regulerende myndigheder kræver det;
  • til alle regulatoriske enheder eller licensudstedere eller -autoriteter;
  • til tredjeparter med henblik på at betale eller bilægge sager angående indgåede væddemål;
  • til tredjeparter, der leverer tjenester til eller på vegne af os;
  • til tredjeparter med henblik på markedsføring, forudsat at du har givet dit samtykke til dette eller ikke har gjort indvendinger som beskrevet i Paragraf 11 herunder;
  • til alle betalingsbehandlings- eller kreditorvirksomheder ansat af os til at håndtere betaling og opkrævningsprocesser mellem os og vores brugere;
  • til alle tredjeparter, der køber os eller vores virksomhed eller dele af vores virksomhed;
  • til kreditvurderingsbureauer;
  • hvis vi i god tro mener, det er nødvendigt:
   i. for at overholde lovgivningen eller i forbindelse med retssager mod os, hvor det bliver krævet;
   ii. for at beskytte og sikre vores rettigheder og ejendom;
  • med dit samtykke;
  • med henblik på reetablering af data; eller
  • som anført i Paragraf 5 herunder.
 1. Generel offentliggørelse af oplysninger: Ud over de specifikke eksempler på offentliggørelse, som er angivet ovenfor, kan vi offentliggøre dine personlige oplysninger til vores ansatte, ansatte i andre virksomheder i vores Gruppe, vores agenter og til tredjepartsudbydere af tjenester, der benytter dine personlige oplysninger til at levere tjenester til os, i forbindelse med at du er Bruger hos PokerStars.
 1. Kombinerede persondata: Vi kan kombinere dine personlige oplysninger indsamlet fra din brug af Tjenesten i henhold til denne Fortrolighedspolitik med anden information indsamlet fra din brug af andre tjenester, der drives af andre virksomheder i vores virksomhedsgruppe, samt alle produkter knyttet eller supplerende dertil, herunder mobile tjenester og tjenester på sociale netværk. Vi behandler disse kombinerede data iht. formålene angivet i denne Fortrolighedspolitik.
 1. Kreditoplysninger: Hvis du ikke kompenserer os for tilbageførsler, afvisninger eller annulleringer af indbetalinger, du har foretaget, kan vi give dine oplysninger fra din konto, inkl. information om din forvaltning af din konto, til kreditvurderingsbureauer. Kreditvurderingsbureauet noterer den udestående gæld. Denne information kan gives til andre organisationer, og kreditvurderingsbureauet beholder oplysningerne i seks år efter tilbageførsels-, annullerings- eller afvisningsdatoen. Oplysningerne bliver brugt af kreditvurderingsbureauet til at forhindre forbrydelser, svindel, hvidvask af penge, bekræftelse af din identitet, hvis du, din partner eller andre medlemmer af din husholdning, din virksomhed eller økonomiske partnere ansøger om andre kreditfaciliteter, overvåge styringen af dine konti, træffe beslutninger vedrørende kredit- og kreditrelaterede faciliteter eller andre faciliteter, finde ud af, hvor du er, indkassere gæld, som du skylder, statistisk analyse og systemtest.

Ind- og udbetalingsbehandling

 1. I forbindelse med indbetaling skal du angive oplysninger om indbetalingsmetoden (f.eks. kreditkortnummer). Disse oplysninger sammen med dine andre personlige oplysninger kan blive brugt til at godkende eller gennemføre finansielle overførsler udført af dig på vores Sites. Du skal med det samme oplyse os om relevante ændringer i dine personlige oplysninger.

^ Tilbage til toppen

Fortrolighed

 1. Hvad gør vi? Vi bestræber os meget på at beskytte fortroligheden ved identitet, præferencer eller andre oplysninger indsamlet om individuelle Brugere, og vi vil ikke forsætligt give adgang til disse oplysninger til nogen uden for Gruppen ud over Brugeren eller som beskrevet i denne Fortrolighedspolitik. Vi har investeret betragteligt i vores server-, database-, backup-, firewall- og krypteringsteknologi for at beskytte oplysninger, vi indsamler og behandler. Disse teknologier anvendes som del af vores avancerede sikkerhedsarkitektur. Se mere her.

  Hvad kan du gøre? Du bør også gøre dit for at beskytte dine personlige oplysninger. Dine Loginoplysninger er fortrolige, og du skal holde dem hemmelige til enhver tid og gøre dig anstrengelser for at beskytte dem.

^ Tilbage til toppen

Fortrolighedsbegrænsninger

 1. Juridisk krævede offentliggørelser. På grund af det juridiske, regulatoriske og sikkerhedsmæssige miljø, vi arbejder i, kan vi under visse omstændigheder blive pålagt at videregive personlige oplysninger om vores Brugere, og det er os muligvis ikke tilladt at informere dig om, at vi har gjort det." Vi vil i rimelig grad bestræbe os på at begrænse sådan videregivelse til følgende: (a) hvor vi i god tro mener, at vi er nødt til at gøre dette som svar på en stævning, dommerkendelse eller ved anden juridisk proces eller forpligtelse; eller (b) hvor det er af rimelig nødvendighed for at identificere, kontakte eller lægge sag an mod personer eller enheder for at beskytte og/eller håndhæve vores rettigheder. Desuden kan vi, og du giver os tilladelse til at gøre det, offentliggøre dit bruger-ID, navn, fødselsdato, adresse, by, stat, postnummer, land, telefonnummer, e-mailadresse, kontoaktivitet, overførsler mellem dig og andre Brugere og kommunikation med disse samt detaljer om finansielle hjælpemidler anvendt til ind- og udbetalinger, til vores tredjepartsagenter eller officielle myndigheder, som vi baseret på vores eget skøn mener er nødvendige eller passende i forbindelse med undersøgelser af hvidvask af penge, ophavsretskrænkelser, piratvirksomhed eller anden ulovlig aktivitet, der kan eksponere os for juridisk ansvar.
 1. Gruppens markedsføring. Vi kan bruge dit navn, din e-mailadresse og dit telefonnummer til at kontakte dig med nyheder, kampagner og andre markedsføringstilbud fra os. Hvis du ikke længere ønsker at modtage kampagnekommunikation, nyhedsbreve og markedsføringstilbud fra os, kan du fravælge dette, når du opretter dig hos os, eller efterfølgende ved at følge vejledningen til at fravælge kommunikation, som du finder i vores henvendelser til dig. Du kan til enhver tid give os besked om, at du ikke ønsker at modtage kampagnekommunikation fra os, ved at kontakte kundeservice.
 1. Tilbud om varer og tjenester fra tredjeparter. Vi kan også dele din e-mailadresse og dit telefonnummer med tredjeparter, så de kan sende dig deres tilbud om varer og tjenester, forudsat at du har givet os dit samtykke til at dele dine oplysninger med disse tredjeparter. Du kan til enhver tid bede om ikke længere at modtage sådanne tilbud ved at sende os en tom meddelelse med ordet "Remove" som emne til kundeservice. Hvis du beder om ikke længere at modtage disse tilbud, fjerner vi dine oplysninger fra vores markedsføringsliste og fra alle fremtidige lister, vi deler med vores markedsføringspartnere. Du bliver dog nødt til separat at framelde dig markedsføringstilbud fra vores samarbejdspartnere, som tidligere har modtaget dine kontaktoplysninger fra os forud for din anmodning om at blive fjernet fra disse lister.
 1. Markedsføring. Vi vil kun bruge dit navn og dine oplysninger i markedsføringsmateriale, hvis du har givet dit skriftlige samtykke til dette.

^ Tilbage til toppen

Dine rettigheder angående dine oplysninger

 1. Retten til at anmode om dine oplysninger. Vi bestræber os på at holde vores oplysninger om dig så præcise som muligt. Du kan til enhver tid skrive til os for at se, ændre eller modtage en kopi af eller få rettet dine oplysninger hos os i henhold til dine rettigheder under den Gældende lovgivning. I sådanne situationer kan vi bede om bevis på din identitet, før vi foretager os noget. Hvis du vil udøve dine rettigheder som angivet i denne Paragraf 14, kan du kontakte os ved at sende en e-mail til kundeservice. Vi kan under særlige omstændigheder opkræve et mindre gebyr til dækning af administrative omkostninger i forbindelse med din anmodning eller behandling af din forespørgsel i henhold til Gældende lovgivning.
 1. Yderligere rettigheder. Du har følgende rettigheder i forbindelse med dine persondata, men bemærk, at nogle af disse rettigheder ikke er uindskrænkede og kan være yderligere begrænset under Gældende lovgivning:

  (a) retten til at vide, hvilke oplysninger vi gemmer om dig, via en dataanmodning;

  (b) retten til at anmode om at få ændret kontooplysninger, herunder rettelse af fejl og opdatering af mangelfuld information;

  (c) retten til sletning, der giver dig mulighed for at bede os om at stoppe behandlingen af dine data og få slettet dine data i forbindelse med din Stars-konto;

  (d) retten til at gøre indsigelse, hvis en anmodning om, at vi stopper behandlingen af dine data, bliver afvist;

  (e) retten til at protestere mod beslutninger, der bliver foretaget på automatisk vis; og

  (f) retten til dataportabilitet, der lader dig få sendt dine data elektronisk til en tredjepart på din anmodning.

Hvis du er usikker på, hvilke rettigheder du har, eller er bekymret over, hvordan dine personlige oplysninger kan blive behandlet, bør du kontakte Datatilsynet (se Paragraf 17). Hvis du kontakter os angående dine rettigheder, vil vi gøre vores bedste for at hjælpe dig med din anmodning eller indsigelse. Du skal dog være opmærksom på, at ikke alle rettigheder gælder uden begrænsninger.

^ Tilbage til toppen

Cookies

 1. Cookies er rene tekststrenge med information, der downloades på din personlige computer, bærbar eller mobilenhed (herefter omtalt som "Enhed"), når du besøger en hjemmeside. De bliver så sendt tilbage til oprindelseshjemmesiden ved hvert efterfølgende besøg eller til en anden hjemmeside, der genkender disse cookies. Besøg www.allaboutcookies.org for at få mere at vide om, hvad cookies er, og hvad de gør.

Cookies er meget praktiske og kan bruges til mange forskellige formål. Disse omfatter at lade dig navigere mellem siderne på en effektiv måde, huske dine præferencer samt forbedre brugeroplevelsen. Nogle gange bruges cookies til at sikre, at de reklamer, du ser online, er relevante for dig og dine interesser. Vi bruger cookies for at spore henvisninger til vores Sites, huske dine præferencer og for at generere anonymiseret statistisk materiale, som vi bruger til at forbedre brugeroplevelsen på vores Sites. Vi bruger også cookies til at måle effekten af vores markedsføringskampagner, begrænse antallet af gange, du ser de samme reklamer, huske, at du har besøgt en hjemmeside, og vise reklamer, der er mere relevante for dig.

Detaljeret information om cookies, og hvordan vi bruger dem på vores Site, kan findes i vores cookiepolitik, der også beskriver, hvordan du kan slå cookies fra eller tjekke, hvilke cookies der er sendt til din Enhed (se især sektionen "Sådan administrerer du dine cookieindstillinger").

^ Tilbage til toppen

Flere oplysninger

 1. Vi vil meget gerne give dig flere oplysninger om, hvordan vi beskytter og bruger dine personlige oplysninger. Kontakt kundeservice. Du kan også få meget nyttige oplysninger om databeskyttelse og privatliv fra Datatilsynet.

^ Tilbage til toppen

Fortrolighedspolitikken blev senest ændret d.: 3. april 2020

Ansvarligt spil

Responsible Gaming

Vi har forpligtet os til ansvarligt spil, og bestræber os på at sikre en fornøjelig og positiv spiloplevelse.

Særlige tilbud

Special Offers

PokerStars har særlige tilbud hele året, inkl. kontante præmier, pladser i live events og meget mere.

Spil om penge

Chip Stack

Indbetal for første gang og begynd at spille. Det er hurtigt og sikkert at indbetale.