Interactive Gaming Council

PokerStars er stolt af at være medlem af Interactive Gaming Council.

Interactive Gaming Council (IGC) er en non-profit organisation, der blev grundlagt i 1996 i USA, men som senere flyttede til Vancouver i Canada. IGC blev inkorporeret der i marts 2000.

Organisationen blev dannet med formål at stille et forum til rådighed for interesserede parter, hvor disse kan diskutere problemstillinger og værne om online-spilleindustriens fælles interesser, at etablere fair og ansvarlige retningslinjer for drift, at udvikle metoder til forøgelse af forbrugernes tillid til interaktive spilleprodukter og tjenester samt at fungere som informationsenhed og talsmand for spilleindustriens offentlige orden.

IGC har vundet flere og flere medlemmer siden dens grundlæggelse. Den har med årene vakt både betydningsfulde industrigruppers og førende spilleres interesse.

IGC er stolt af at have virksomheder i USA, Storbritannien, Sydafrika, Israel, Canada, Vestindien, Australien, Danmark og Sverige som medlemmer. IGC har oparbejdet et ry for pålidelighed, integritet og troværdighed via sine høje standarder og appeal til retskafne firmaer.

Som medlem af IGC lover PokerStars at efterleve det adfærdskodeks, IGC har udlagt.

Overholdelse: Medlemmer af IGC skal rette sig efter de gældende love, vedtægter og retlige bestemmelser i den jurisdiktion, hvori de driver handel og skal tilegne sig en passende licens i denne jurisdiktion for at drive retmæssig handel.

Integritet og ansvar: Medlemmer af IGC indvilliger i at gøre enhver mulig bestræbelse for at sikre, at deres systemer, algoritmer og metoder fungerer efter hensigten og som beskrevet over for kunderne.

Beskyttelse af personoplysninger og data: Medlemmer af IGC skal udvikle og køre deres systemer med henblik på at yde beskyttelse af personoplysninger.

Sandfærdig reklame: Medlemmer af IGC skal være sandfærdige i alle deres tilbud og kun offentliggøre nøjagtig information om deres forretning.

Auditspor: Med henblik på at stille tydelige auditspor og regnskaber til rådighed skal medlemmer af IGC registrere detaljerede transaktionsposter i overensstemmelse med generelt accepterede regnskabsmetoder (GAAP). Disse regnskaber skal arkiveres og være til rådighed for revision af enhver behørig autoriseret person under vilkårene i deres licens eller som aftalt med Medlemmet.

Bilæggelse af tvister: Medlemmer af IGC skal underkaste sig den licensudstedende myndighed vedrørende tvistbilæggelser eller rette sig efter et uafhængigt organ for bilæggelse af tvister.

Begrænse adgang for mindreårige: Medlemmer af IGC skal indføre kontroller med det formål at forhindre mindreårige i at få adgang til deres spillesystemer og må ikke have mindreårige blandt deres ansatte. Disse kontroller kræver, at en bruger erklærer, at han/hun er over lavalderen i sin jurisdiktion. Medlemmer skal iværksætte nødvendige metoder for at bekræfte disse oplysninger, inklusive, men ikke begrænset til, brug af tjenester til bekræftelse af alder og identitet.

Kontrol af ludomani/spilleproblemer: Medlemmer af IGC skal fremme ansvarlige spilleforanstaltninger samt indføre procedurer med henblik på at identificere og indskrænke ludomani/spilleproblemer i så vid udstrækning som muligt.

Behandling af banktransaktioner: Medlemmer af IGC skal drive deres bank- og finansforretninger i overensstemmelse med anerkendte bankvirksomheders generelt accepterede standarder.

Udbetaling af gevinster: Medlemmer af IGC skal forsikre, at der er tilstrækkelige midler til udbetaling af alle aktuelle forpligtelser, og at driftskapitalen kan dække finansiering af den løbende drift. Medlemmer af IGC skal udbetale gevinster og redegøre for saldoer omgående og efter ønske, med mindre der hersker mistanke om bedrageri eller tvister vedrørende saldoer.

Virksomheden som medborger: Medlemmer af IGC skal fremvise hæderlighed, ærlighed og integritet for at drive forretning i spilleindustrien, opføre sig etisk og ansvarligt på alle tidspunkter og må ikke, hverken direkte eller indirekte, handle eller påtage sig aktiviteter, der strider mod offentlige eller industrielle interesser, eller som uretmæssigt skader andre medlemmer.

Medlemsinformation: Medlemmer af IGC indvilliger i at lade IGC udføre kontrol med medlemmernes overholdelse af ovenstående kriterier under ledelse af IGCs bestyrelse.

For yderligere information, se hjemmesiden Interactive Gaming Council.

Ansvarligt spil

Responsible Gaming

Vi har forpligtet os til ansvarligt spil, og bestræber os på at sikre en fornøjelig og positiv spiloplevelse.

Særlige tilbud

Special Offers

PokerStars har særlige tilbud hele året, inkl. kontante præmier, pladser i live events og meget mere.

Spil om rigtige penge

Chip Stack

Foretag din første real money-indbetaling og begynd at spille på PokerStars. Indbetalingerne er hurtige og sikre.